Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej