Wśród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na wielu odmiennych polach. Staje się obszarem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu. Dobre zmiany w mieście. Co niezłego wypracowano w trakcie ostatniego czasu?